ស្រស់ស្អាតសង្ហានិងស្រស់ស្អាតខ្លាំង ជាមួយ គណកម្មការ ទាំងបួននាក់នេះ​..! ពិតជាស្រស់ស្អាត និងស្រស់សង្ហាជាមួយគណកម្មការទាំងបួននាក់ ដែលជាគណកម្មការមានស្នាដៃមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាត និងមានភាពល្បីជាមួយ អាជីពរបស់ខ្លួន ។
តារាចម្រៀងទាំង បួននាក់បានថតរូបមួយសន្លឹកជុំគ្នា ក្នុងថ្ងៃធ្វើ ជាគណកម្មការកាលពីយប់ម៉ិញនេះ មើលទៅប្លែកស្អាត ស្ទាយរៀបចំខ្លួនម្យ៉ាងម្នាក់ ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here