ចាន់ វឌ្ឍនាកា ដែលជាកីឡាករទាត់បាល់ដែលមានឈ្មោះល្បីជាងគេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរ ហើយក៏ជាតារាមួយរូបដែលនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ប្រិយមិត្តគ្រប់ៗគ្នា។

ចាន់ វឌ្ឍនាកា តែងតែសុ៊តបញ្ចូលទីដើម្បីរកគាំសំរាប់កម្ពុជាជានិច្ចកាល។ តើមានអ្វីដេលជាការជម្រុញទឹកចិត្តរបស់គាត់នោះគឺមានគ្រួសារដ៏ល្អមួយសំរាប់គាត់ មានអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់ជានិច្ចគឺលោកប៉ារបស់គាត់ដែលគាំទ្រជានិច្ច។

ថ្មីៗនេះលោកបានបង្ហោះសារជូនចំពោះលោកប៉ារបស់គាត់ដែលមានខ្លឹមសារដូច្នេះថា ៖

អរគុណប៉ាដែលខិតខំកន្លងមក យ៉ាងប៉ាគឺជា វីរះបុរសក្នុងចិត្តខ្ញុំរួចហើយ ខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមប៉ានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀត អរគុណ រាជរដ្ធាភិបាលដែលផ្ដល់ការទុកចិត្តលើរូបគាត់កន្លងមក🙏🏽🙏🏽🇰🇭😘😘😘

LEAVE A REPLY