នៅពេលខ្លះមនុស្សក្លាយជាកើតការច្រណែនជាមួយនឹងមនុស្សផ្សេងទៀតនៅជុំវិញខ្លួនយើង ដែលពួកគេមានរបស់យើងចង់បាន។ ប៉ុន្ដែអ្នកសុខចិត្តលាក់វាក្នុងចិត្ត និងខ្លះទៀតបង្ហាញវាឱ្យគេឃើញនៅខាងក្រៅ។

អ្នកខ្លះព្យាយាមលាក់វានៅក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់ ប៉ុន្ដែវាត្រូវបានលាតត្រដាងនៅលើកាមេរ៉ា។ ខាងក្រោមនេះ ជាប្រជុំរូបភាពមនុស្ស ដែលកើតការច្រណែនចាប់បានដោយកាមេរ៉ា៕

LEAVE A REPLY